Fietsen door de Middeleeuwen

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden tussen 11.00-16.00 uur bij Dykstra State, Bitgumerdyk 24 te Menaam. Het wordt een unieke cultuurhistorische fietstocht door de prachtige natuur en het coulissenlandschap van Berltsum/Bitummole/Bitgum. De fietstocht is ongeveer 12 kilometer. Onderweg komt u eerst langs Josse Pietersma, die bij de Hege Wier in Menaam een bijzondere act opvoert over de cultuurhistorische waarde van deze stins uit de 13e eeuw. Daarna bezoekt u de beleeftuinen van Joostema met daar tussenin de oude Middelzee en fietst u door het Hemmemapark waar u informatie krijgt over het park. Voor een korte pauze komt u langst de nieuwe Menno Simons Theetuin en expositie in de Vermaning.  Tenslotte fietst u via de ecologische tuinen met klassieke rozen van familie De Lang door het coulissenlandschap in Bitgummole en daarna fietst u weer terug naar de Dykstra State te Menaam.

De fietstocht is voor iedereen: gezinnen, ouderen, scootmobielen want de paden zijn goed toegankelijk. Deelname kost € 5,- per persoon incl. consumpties. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere fietsdagen! Reserveren is niet nodig.

Josse Pietersma, een cultuurhistorisch verteller voert een unieke act op bij de Hege Wier

Poster van Fietsen door de Middeleeuwen